...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

اعلام برنامه امتحانات غیر حضوری

اعلام برنامه امتحانات غیر حضوری

زمان برگزاری امتحانات غیرحضوری از تاریخ 26 بهمن 1398 به 4 اسفند 1398 تغییر کرد.

زمان شروع امتحانات غیر حضوری تغییر کرد

 

بنابه درخواست برخی از طلاب غیر حضوری و تقارن امتحانات غیر حضوری با ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت موضوع انتخابات، تاریخ شروع امتحانات غیر حضوری   

از مورخ 26 بهمن،  به 4  اسفند 

سال جاری  تغییر نموده است.

 

 

برای مشاهده برنامه امتحانات غیر حضوری کلیک نمایید.