...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با مدیر حوزه علمیه ولیعصر منطقه ویژه بناب

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با مدیر حوزه علمیه ولیعصر منطقه ویژه بناب

جلسه ویدئو کنفرانس معاون پژوهش حوزه های علمیه به همراه مدیران این معاونت با مدیر و معاون پژوهش حوزه علمیه ولیعصر منطقه ویژه بناب برگزار شد.

در این جلسه طرفین به بررسی موانع و مشکلات پژوهشی و ارائه راه حل ها پرداختند.