مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


براى شهادت حسین(ع)،حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمى شود./جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 556

نمایه نشریات شماره 43

نمایه نشریات شماره 43

فصل نامه اطلاع رسانی مقالات نشریات دینی معاونت پژوهش حوزه های علمیه / سال یازدهم/ زمستان97

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور