مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

نمایه نشریات شماره 43

نمایه نشریات شماره 43

فصل نامه اطلاع رسانی مقالات نشریات دینی معاونت پژوهش حوزه های علمیه / سال یازدهم/ زمستان97

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

  

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور