مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


براى شهادت حسین(ع)،حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمى شود./جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص 556

تغییر شماره تماس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

تغییر شماره تماس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

تغییر شماره تماس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مستقر در جمکران به شماره 02532135

قابل توجه 

شماره تماس با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مستقر در جمکران به شماره 02532135 تغییر یافت.

توجه: لطفا جهت تماس با  واحدهای معاونت آموزش مرکز مدیریت‌ حوزه‌های علمیه مستقر در جمکران شمار‌ه داخلی مورد نظر را به انتهای شماره 02532135 اضافه نموده و شماره‌گیری نمایید.

تذکر: طلاب محترم استان قم جهت ارتباط با  دارالشفاء با شماره 4 - 37740971 و جهت آگاهی از داخلی های مربوطه اینجا کلیک کنید.

شماره مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (جمکران) 02537255890

نام

سمت

داخلی

نام

سمت

داخلی

دفتر معاونت آموزش

مدارج علمی

رستم نژاد

معاون آموزش

283

حامدی

مدیر مدارک علمی

301

خضرایی

دفتر معاونت آموزش

283

محمود ملکی

دفتر مدارک علمی

349

موسوی

دبیرخانه آموزش

285

ذوالقدر

دفترمدارک علمی

350

دلداده

دبیرخانه آموزش

324

دشتی

مدارک علمی

343

امور تحصیلی

کریمی

مدارک علمی(سطح یک و دو)

347

غبیشی

مدیرامورتحصیلی

287

مهدوی اطهر

مدارک علمی(سطح سه و چهار)

348

فتاحی

دفترامورتحصیلی

296

پذیرش

فرهودی

امتحانات کتبی

297

عینی

مدیرپذیرش

295

بهمنی

امتحانات کتبی

298

ناظمی

کارشناس پذیرش 321

زینلی

امتحانات کتبی

299

صادق زاده پذیرش و کد تحصیلی 323

کمالی

امتحانات کتبی

300

فارابی پذیرش و ثبت نام 324

هاشمی

امتحانات شفاهی

304

منصور کارشناس پذیرش 325

علی حسینی

امتحانات شفاهی

305

لیانی پذیرش و اتوماسیون 339

احسانی

امتحانات شفاهی

307

بازرگان

پذیرش و کد تحصیلی

346

میرسالاری

خدمات آموزش

320

غیبی

پذیرش و ثبت نام

340

شاه حسینی

امور انتقالات

289

جعفری

کارشناس پذیرش

342

شریفی

تحصیل همزمان

289

ارزیابی و نظارت آموزشی

عباسی

صدور گواهی

320

امیرخانی

مدیر ارزیابی ونظارت آموزشی

286

مقبلی

ارزیابی تحصیلی

288

افروزی

تاسیس وتوسعه

322

رضا علوی مهر

وضعیت تحصیلی

290

آقاجری

تاسیس وتوسعه

328

اسلام دوست

ارزیابی تحصیلی

291

آل غفور

ارزیابی ونظارت آموزشی

336

علیایی

ارزیابی تحصیلی

292

افتخاری

ارزیابی ونظارت آموزشی

337

نوباغی

وضعیت تحصیلی

293

جوانی

ارزیابی ونظارت آموزشی

351

امور اساتید

حسنی

تاسیس وتوسعه

322

روزبهانی

مدیر امور اساتید

326

حمیدی

ارزیابی ونظارت آموزشی

351

محبی

دفتر امور اساتید

318

سیدزاده

ارزیابی ونظارت آموزشی

337

شامی

دانش افزایی اساتید

310

علوی

تاسیس وتوسعه

328

شعبانی

کارشناس  امور اساتید

317

مقیسی

ارزیابی ونظارت آموزشی

338

صادقی

دانش افزایی اساتید

314

غیر حضوری - تلفن: 37720041 و 37720043

قطبی

جذب اساتید

308

موسویان

غیرحضوری

 

حججی

ثبت نام اساتید

312

شهابی

غیرحضوری

 

محمدی

مسئول ارزیابی اساتید

315

کاظمان

غیرحضوری

 

موسوی

جذب و بکارگیری اساتید

313

 نماینده فناوری درآموزش

مؤمنی

 امور اساتید

319

فردوسیان

 نماینده فناوری درآموزش

 316

مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه ریزی و نظارت

شریفی

مسئول برنامه ریزی آموزشی

620

میرزانیا

امور مالی

334

صمدانی

برنامه ریزی آموزشی

620

احمدی

برنامه‌ریزی و نظارت         

329

مهدیه

برنامه ریزی آموزشی

617

محمودی

برنامه‌ریزی و نظارت         

330

مدرس

برنامه ریزی آموزش

620

میرزانیا

برنامه‌ریزی و نظارت         

331

محمودی

برنامه ریزی آموزشی

619

ابراهیمی

برنامه‌ریزی و نظارت         

332

حسینی

برنامه ریزی آموزش

619

 

 

 

کوثری

برنامه ریزی آموزشی

620

 

 

 

کاظمی

مسئول متون وتکنولوژی آموزشی

623

 

 

 

روشنایی

متون وتکنولوژی آموزشی

623

 

 

 

دمزده

متون وتکنولوژی آموزشی

624

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور