مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهش حوزه های علمیه برگزار شد

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهش حوزه های علمیه برگزار شد

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهش حوزه های علمیه با حضور آیت الله اعرافی مدیرحوزه‌ها وهمچنین معاونین حوزه های علمیه و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت پژوهش حوزه برگزار شد.

سی و پنجمین جلسه شورای پژوهش حوزه های علمیه با حضور آیت الله اعرافی مدیرحوزه‌ها وهمچنین معاونین حوزه های علمیه و  جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت پژوهش حوزه برگزار شد.
در این جلسه آیین نامه های معاونین پژوهش استان ها و همچنین اساسنامه تاسیس پژوهش سراهای حوزوی تصویب شد.

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور