مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

لغو رتبه علمی سه نشریه حوزوی

لغو رتبه علمی سه نشریه حوزوی

شورای اعطای مجوزها و امتیاز‌های علمی رتبه علمی نشریات "الهیات و هنر" ، "اسلام و پژوهش‌های روانشناختی" و "آیین معنوییت" را لغو نمود.

به گزارش دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیاز‌های علمی، رتبه علمی سه نشریه حوزوی لغو شد.
 

بنابر این گزارش، شورای اعطای مجوزها و امتیاز‌های علمی رتبه علمی نشریات "الهیات و هنر" ، "اسلام و پژوهش‌های روانشناختی" و "آیین معنوییت" را لغو نمود.

شایان ذکر است که پیش از این، نشریه "الهیات و هنر" دارای رتبه علمی-پژوهشی و نشریات "اسلام و پژوهش‌های روانشناختی" و "آیین معنوییت" دارای رتبه علمی - ترویجی بودند.

 

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور