مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

برنامه امتحانات دی‌ماه ۹۹ طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم اعلام شد

برنامه امتحانات دی‌ماه ۹۹ طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم اعلام شد

برنامه امتحانات دیماه ۹۹ طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم اعلام شد . این امتحانات از ۱۷دی آغاز می شود.

برنامه امتحانات دیماه ۹۹ طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم اعلام شد . این امتحانات از ۱۷دی آغاز می شود.

 بر اساس این گزارش: امتحانات دی‌ماه ۹۹ مطابق ضوابط فقط از نیمسال اول دروس (فقه،اصول و فلسفه) است.
 امتحانات نوبت دوم فقط از دروس نیمسال دوم (فقه، اصول، فلسفه، عقاید، تفسیر، درایه و رجال) می باشد.
امتحانات تجدیدی هر دو نیمسال و ارتقایی پایه، در شهریورماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

عناوین دروس فقه و اصول (مکاسب، رسائل و کفایه) که در برنامه با علامت ستاره(*) مشخص‌شده‌اند، امتحان آن دروس از محدوده طرح جدید می‌باشد.

  

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور