مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

مهمترین اقدامات مرکز امور طلاب و امور دانش آموختگان حوزه

مهمترین اقدامات مرکز امور طلاب و امور دانش آموختگان حوزه

راه اندازی واحد امداد و سلامت با هدف تقویت معیشت و رسیدگی به طلاب نیازمند، استفاده از ظرفیت های مختلف مدیران استانی در این رابطه، راه اندازی و ارتقای کانون دانش آموختگان، تعامل با نهادها و استفاده از این نهادها از مهمترین اقدامات مرکز امور طلاب و امور دانش آموختگان حوزه است.

حجت الاسلام و المسلمین میرمطلبی در اجلاسیه مدیران استانی حوزه های علمیه  با معاونان و مدیران ستادی که به صورت مجازی در سالن آیت الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم برگزار شد، با بیان این که تاکنون در این مرکز سعی شده اکثر مصوبه ها اجرایی شود، در ادامه بر نظارت معاونان در مدیریت استانی تأکید کرد و این امر را مستلزم همکاری بیشتر مدیران استانی دانست.

مسئول مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزه نیز مهمترین اقدامات مرکز امور طلاب را راه اندازی واحد امداد و سلامت با هدف تقویت معیشت و رسیدگی به طلاب نیازمند، استفاده از ظرفیت های مختلف مدیران استانی در این رابطه، راه اندازی و ارتقای کانون دانش آموختگان، تعامل با نهادها و استفاده از این نهادها عنوان کرد و گفت: بسیاری از این ظرفیت ها با حضور مدیران استانی ممکن است و باید مدیران استانی تلاش خود را برای انجام برنامه انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین میرمطلبی از دیگر برنامه های مرکز امور طلاب را راه اندازی محافظت حقوقی و مشاوره ای، راه اندازی هیئت های ورزشی در مدیریت استانی و تدوین آیین نامه، استفاده از ظرفیت های نهادها و خیرین در امر بحث کمک معیشتی به طلاب، مهارت جذب خیرین، استفاده از بسیج طلاب و سازماندهی آن، برنامه چهل سالگی انقلاب با حضور مدیران، راه اندازی اردوگاه ها برای تقویت مباحث آموزشی،  توسعه منابع پایدار، توجه به بحث شهرک مهدیه و استفاده از ظرفیت این شهرک در مدیریت استانی در ساخت وساز در این شهرک برشمرد.

سید مصطفی حسینی نژاد، مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه نیز گفت: دفتر موقوفات و منابع امور پایدار چند سالی است که در حوزه راه اندازی شده و بیشتر به دنبال تکمیل و زیرساخت ها بوده است.

وی افزود: مهمترین کارهایی که تا کنون انجام شده توسعه و ایجاد منابع پایدار در منطقه، مدرسه و... همراه با اولویت مدرسه ای و کمک به ۳۰ مدرسه، ایجاد زیر ساخت های مدرسه ای، برگزاری جلسات با نهادها و سازمانهای کشوری و برخی خیرین  و انعقاد توافق نامه در بحث ایجاد منابع پایدار، همکاری با منابع انسانی برای شناسایی و بکار گیری منابع، طراحی سامانه جامع در امر منابع پایدار و موقوفات حوزه و فعالیت ها در امر موقوفات بوده است.

مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه خاطرنشان کرد: در بحث منابع پایدار نظرات جدیدی در این مسئله مطرح است.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور