مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

تحوّل در حوزه الزامی است

تحوّل در حوزه الزامی است

ما در مسائل آموزشی ناگزیر از یک تحول هستیم؛ این تحول نشأت گرفته از شرایط عصر حاضر و آینده حوزه های علمیه است.

حجت الاسلام مصطفی کاویانی در  نشست معاونین آموزش مدارس سطح یک حوزه علمیه استان قم که در مدرسه حقانی برگزار شد گفت: ما در امور مدارس، برنامه های آموزشی آن ها را پیگیری می نماییم؛ تاکنون پیگیری این امور به صورت مجتمعی بود.

وی افزود: این روزها شلوغ ترین ایام برای امور پذیرش مدارس علمیه است و بویژه برای آن ها که به عنوان پایگاه پذیرش تعیین شده اند.

مدیر آموزش معاونت امور مدارس خاطرنشان کرد: در مسائل آموزشی ناگزیر از یک تحول هستیم؛ این تحول نشأت گرفته از شرایط عصر حاضر و آینده حوزه های علمیه است.

وی گفت: نشانه های این تحول راه اندازی شده و مورد پیگیری مدیریت حوزه های علمیه است.

حجت الاسلام کاویانی تصریح کرد: کاهش جمعیت کشور، مسائل اجتماعی مختلف و تکانه های اقتصادی در جامعه کنونی ما همه و همه دست به دست هم می دهند تا مجاب به ترسیم نقشه راهی جدید برای حوزه های علمیه شویم.

وی افزود: شاید یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد این تحول ایجاد گروه های علمی اساتید برای طرح برنامه ها و ایده های تحولی در مدارس است.

مدیر آموزش معاونت امور مدارس بیان داشت: راهکار دیگر می تواند کاربردی نمودن مطالب درسی مدارس علمیه می باشد؛ این مقوله در برخی مدارس به حسب دغدغه مندی مدیران آن ها اتفاق افتاده است.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور