مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

اطلاعیه جدید معاونت آموزش درباره آزمون غیرحضوری طلاب

اطلاعیه جدید معاونت آموزش درباره آزمون غیرحضوری طلاب

با توجه به عدم برگزاری امتحانات جبرانی، طلاب غیر حضوری که نمره کمتر از دوازده در امتحانات خود کسب کرده اند، در صورت تمایل این امکان فراهم شده است که با طلاب سطوح عالی قم امتحان بدهند.

با توجه به عدم برگزاری امتحانات جبرانی، طلاب غیر حضوری که نمره کمتر از دوازده در امتحانات خود کسب کرده اند، در صورت تمایل این امکان فراهم شده است که با طلاب سطوح عالی قم امتحان بدهند.

برپایه این گزارش: بنا به درخواست برخی از مدیران مراکز استانی و جمعی از طلاب غیر حضوری برنامه امتحانات تجدیدی طلاب غیر حضوری سراسر کشور به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

      
۱.  تاریخ امتحان: از ۱  شهریور الی  ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ می باشد.
۲. مبنای امتحان تجدیدی دروس انتخابی مرداد ماه می باشد و نیاز به انتخاب واحد مجدد نمی باشد. 
۳.  کسانی که نمره دروس  مرداد ماه ۱۴۰۰ کمتر از ۱۲ گرفتند می توانند شرکت کنند.
۴.  کسانی که در مرداد ۱۴۰۰ انتخاب واحد کردند ولی به هر دلیل نتوانستند در امتحان شرکت کنند می توانند در تجدیدی شرکت کنند.
۵.  طلابی که کسر معدل دارند می توانند شرکت کنند. مشروط به اینکه در مرداد ثبت نام کرده و انتخاب واحد کرده باشند.
۶. امتحان به صورت مجازی بوده و دروسی که در ۲۴ ساعت آینده امتحان خواهید داشت  در «سامانه نجاح ـ آزمون های من»  قابل مشاهده خواهد بود. 
۷. افزودن درس جدید ممکن نیست لذا خواهشمندیم به هیچ عنوان درخواست ندهید.

    

لازم به ذکر است: امتحانات مطابق برنامه پیوستی در پنل شخصی قابل رویت می باشد و علت تأخیر در اعلام برنامه، انتظار جهت حل مسائل فنی می باشد.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور