مرکز مدیریت حوزه های علمیه
بنر شعار سال


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

جزئیات امتحانات تجدیدی و ارتقایی در مرداد و شهریور ۱۴۰۱

جزئیات امتحانات تجدیدی و ارتقایی در مرداد و شهریور ۱۴۰۱

طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند در طرح ارتقایی مرداد و شهریورماه ۱۴۰۱ شرکت کنند.

طلاب سطوح عالی حوزه علمیه قم در صورت دارا بودن شرایط ذیل می‌توانند در طرح ارتقایی مرداد و شهریورماه ۱۴۰۱ حداکثر تا ۶۴۰ ساعت درس را انتخاب و در امتحانات شرکت نمایند.

بر اساس این گزارش: فعال بودن پرونده آموزشی؛ داشتن حداقل ۶۲۰ ساعت انتخاب درس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰و قبولی در امتحانات تمامی دروس انتخابی تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ و کسب معدل کل حداقل ۱۶ از شرایط شرکت اعلام شده است.

خاطرنشان می شود: طلاب مشغول در مراکز فقهی برای شرکت در امتحانات ارتقایی باید با موافقت مدرسه خود اقدام نمایند همچنین امتحان ارتقایی دروس فقه، اصول و فلسفه به صورت دو نیمسالی و سایر دروس به صورت سالی واحدی از کل محدوده می باشد.

نمره قبولی امتحانات ارتقایی در همه دروس ۱۶ می باشد. طلابی که مشمول طرح قدیم می‌باشند، امتحان ارتقایی آنان از طرح قدیم و افرادی که طرح جدید می باشند امتحان ارتقایی آنان از طرح جدید خواهد بود.

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور