...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

اعرافی ؛  سیل در سیستان و بلوچستان
بیانیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛ حادثه هواپیمای اوکراینی
اعرافی ؛ تشییع پیکر مطهر سردار شهید قاسم سلیمانی