ماه رجب را ريسمانى ميان خود و بندگانم قرار داده ام؛هر كس به آن چنگ زند،به وصال من رسد./إقبال الأعمال ، ج 3 ، ص 174

اعرافی ؛ نشست شورای معاونین حوزه های علمیه
اعرافی ؛  تبیین وظایف و برنامه های حوزه
اعرافی,مهندس,میرشکار؛کمیته,امداد,امام,خمینی(ره)