...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

اعرافی؛ هم اندیشی مسئولان و معاونان پژوهشی
اعرافی ؛ هفته پژوهش
اعرافی ؛ نماز جمعه شهر قم
اعرافی ؛ آئین تجلیل از پژوهشگران برتر استان قم ؛ دانشگاه قم