قال أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام

«لا تَرْفَعْ حاجَتَکَ إِلاّ إِلی  أَحَد ثَلاثَة: إِلی  ذی  دین، أَوْ مُرُوَّة، أَوْ حَسَب.»

جز به یکی  از سه نفر حاجت مبر:
به دیندار، یا صاحب مروّت، یا کسی  که اصالت خانوادگی  داشته باشد.

سفیر، سامانه ارتباط با مدیر محترم حوزه های علمیه (برادران)

در صورت تمایل به پیگیری نامه از طریق مرکز مدیریت مستدعی است کدملی و شماره پرونده تحصیلی خود را درج فرمائید.