قال رسول الله (ص)

«مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا لَلْمُسْلِمينْ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم»

کسى که صداى انسانى را بشنود که فریاد مى زند: اى مسلمانان به دادم برسید و کمکم کنید،

کسى که این فریاد را بشنود و پاسخ نگوید، مسلمان نیست

کافی جلد 2 صفحه 164

تصاویر/ دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی

دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور و خانم محبی‌تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت کشور با حضور در دفتر مدیر حوزه های علمیه با آیت الله اعرافی دیدار کردند.

  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافیدیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
  • دیدار اعضای قرارگاه جوانی جمعیت کشور با آیت الله اعرافی
چاپ
پست الکترونیک
تازه ترین اخبار